Συμπληρώνετε την φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία. Με την ολοκλήρωση της δήλωσης ενδιαφέροντος έρχεστε από το χώρο μας και δίνετε τα στοιχεία σας στην γραμματεία ώστε να ολοκληρωθεί η αγορά της προσφοράς.