Περιγραφή

Η συμμετοχή στα μαθήματα yoga αυξάνεται σε παγκόσμια κλίμακα ολοένα και περισσότερο λόγω των οφελών που προκύπτουν μέσα από αυτή. Δικαίως χαρακτηρίζεται ένα από τα λίγα προγράμματα όπου ο κάθε ασκούμενος μπορεί και βελτιώνει όλες τις παραμέτρους της φυσικής του κατάστασης με την ψυχική υγεία να πρωταγωνιστεί.