Σύμφωνα με την εξαγγελία των νέων μέτρων και την κατάταξη της Θεσσαλονίκης στο επίπεδο 4, αναστέλλεται η λειτουργία του γυμναστηρίου για τις επόμενες 15 ημέρες.
 
*Θα παραταθούν αντίστοιχα όλες οι ενεργές συνδρομές για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η αναστολή, όπως έγινε και στο 1ο Lockdown.