Μέσω του WH7, ανοίγουμε ένα νέο παράθυρο και παρουσιάζουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στο χώρο και τον τρόπο άσκησης.

Όντας οι ίδιοι πτυχιούχοι επαγγελματίες γυμναστές, ακολουθώντας τα δημιουργικά ένστικτα της ηλικιακής και όχι οικονομικής εποχής που οι ίδιοι διανύουμε, αλλά και μελετώντας και μεταφράζοντας τις ανάγκες του σύγχρονου lifestyle επανασχεδιάζουμε το fitness.

Επιθυμία μας να κάνουμε την άσκηση, το γυμναστήριο ελκυστικό!

  • Όχι αναγκαίο, απαραίτητο.
  • Όχι προληπτικό.
  • Όχι υποχρέωση.

Στο WH7 η άσκηση είναι ευχαρίστηση, για να μη χρειαστεί να γίνει αναγκαία.

Βασικός σκοπός μας δεν είναι να υποδείξουμε τι πρέπει, τι δεν πρέπει, να πιέσουμε, να καταπονήσουμε τον ασκούμενο.

Στο WH7 προτεραιότητα μας είναι να σας ακούσουμε, να σας γνωρίσουμε, να ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ τη ζωή σας, μαζί σας.